Thiết bị biến iPhone 4 thành điện thoại 2 sim 2 sóng

Sản phẩm mang phong cách thiết kế của Apple Peel, loại phụ kiện thêm tính năng nghe gọi cho iPod Touch. Peel PG92 bao gồm ốp