DỊCH VỤ ĐẦU SỐ 1900Dịch vụ Thông tin, Giải trí, Thương mại 190
0
 Giới thiệu dịch vụ:
      Dịch vụ Thông tin, giải trí, thương mại 1900 là dịch vụ cho phép thực hiện cuộc gọi, nhắn tin tới nhiều đích khác nhau thông qua một số truy nhập thống nhất trên toàn quốc. Dịch vụ này rất thích hợp cho các Doanh nghiệp và các tổ chức tư vấn hoặc các chương trình thương mại, giải trí.
Lợi ích của dịch vụ:

    • Ðối với người thực hiện cuộc gọi:
        o Có thể gọi tại bất kỳ nơi nào mà chỉ cần nhớ một số duy nhất.
        o Chi phí cho cuộc gọi tư vấn hoặc giải trí thấp nhờ khả năng kết nối   đến trung tâm gần nhất.    • Ðối với người cung cấp dịch vụ (chủ số dịch vụ 1900):
        o Dễ dàng quảng bá với một số điện thoại duy nhất trên toàn quốc.
        o Là loại hình kinh doanh mới qua mạng điện thoại thông qua các 
dịch vụ tư vấn hoặc giải trí
Phương thức tính cước:

       Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp muốn sử dụng dịch vụ 1900 nhằm mục đích cung cấp thông tin, thương mại, giải trí thì khi sử dụng dịch vụ 1900 khách hàng sẽ phải trả cước cài đặt dịch vụ ban đầu cho nhà cung cấp dịch vụ và hàng tháng khách hàng sẽ được nhận về phần cước kết nối kết xuất, cước cung cấp nội dung thông tin theo quy định. Nhà cung cấp dịch vụ dựa trên lưu lượng, số lượng bản tin nhắn đến số dịch vụ 1900 của khách hàng để phân chia cước. Cước cài đặt được trả một lần khi thiết lập dịch vụ.